Nowi policjanci w Wielkopolsce

ilustracja

Po raz kolejny w tym roku, na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Wszyscy rekruci zanim jednak trafią do służby w jednostkach na terenie województwa, odbędą najpierw kurs w szkole policyjnej, który pozwoli im zdobyć kompetentną wiedzę i umiejętności.

29 maja br. o godz. 11.00 na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się uroczyste ślubowanie 88 policjantek i policjantów przyjętych do służby. Dzień wcześniej w sali konferencyjnej KWP w Poznaniu ślubowało 11 nowych funkcjonariuszy.

Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka, który jako pierwszy powitał policjantów i zaproszonych gości.

podinsp. Andrzej Szary

Wśród nich byli: ksiądz prałat Stefan Komorowski – kapelan KWP w Poznaniu, podinsp. Andrzej Szary – Przewodniczący Zarządu NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego. Podczas uroczystości obecny był również I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – insp. Sławomir Piekut. W trakcie uroczystej zbiórki nie zabrakło również kadry kierowniczej wielkopolskich jednostek Policji.

Szef wielkopolskiej Policji podczas przemówienia podkreślił, że służba w Policji daje perspektywę nowo przyjętym policjantom na szeroki rozwój, naukę, samokształcenie i spełnianie się. Jednak wszystko zależy od nich, czy wykorzystają daną im szansę i czy będą godnie reprezentować szeregi Policji, jak i działać w swojej służbie dla dobra innych ludzi.

W policyjnej pracy istotne jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej i dyscypliny. Choć praca ta wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, nie tylko za siebie ale i za innych, to może ona dawać wiele satysfakcji.

Uroczysta zbiórka i towarzyszące jej emocje na długo pozostaną w pamięci nowo przyjętych policjantów.

Piotr Garstka