NIK potwierdza to, o co postuluje od lat NSZZ Policjantów

ilustracja

“NIK potwierdza to o co od lat postuluje NSZZ Policjantów, a mianowicie urealnienie niedoszacowanego budżetu Policji poprzez jego planowanie w korelacji z PKB. Informacje przekazane przez pracowników NIK na posiedzeniu Komisji są zatrważające i dlatego nadszedł czas aby rząd RP zrobił z tym porządek, a nie pozorował działania poprzez finansowanie Policji z rezerwy celowej rządu

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

______

 

“W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Tematem było sprawozdanie z wykonaniu budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli. Sporo uwagi poświęcono części budżetowej 42 – sprawy wewnętrzne.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie odniosła się do złego planowania zaniżonego budżetu Policji, gdzie już na samym początku dysponent czyli MSWiA wnioskował o zwiększenie budżetu Policji o 2 mld zł, a Komendant Główny Policji nawet o 2 mld sześćset milionów.

W wyniku tak źle skonstruowanego budżetu zasilenia w trakcie roku budżetowego musiały być realizowane z rezerwy.

W każdym miesiącu roku budżetowego począwszy od stycznia występowały zobowiązania wymagalne. Przez tego rodzaju praktykę naliczano odsetki za nieterminowe płatności m.in. przez Orlen S.A – za paliwo!

NIK zawnioskował do Ministra Finansów o rzetelne zaplanowanie budżetu Policji opierające się na rzeczywistych wydatkach, tak aby nie tworzyć sytuacji uzupełniania go o rezerwy!

W trakcie swojej wypowiedzi Pan Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański podkreślił, iż na obecny rok zaplanowano budżet Policji większy o kwotę 2 mld zł, ale zdaje sobie sprawę, iż budżet na 2025 rok musi uwzględniać rzeczywiste potrzeby Policji szczególnie w zakresie płac!”

https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/transmisje.xsp?unid=688245194EACA34AC1258B42002FFA4#