Najlepsi dzielnicowi garnizonu lubuskiego

ilustracja

19 września 2019′ poznaliśmy dwóch najlepszych dzielnicowych garnizonu lubuskiego. W Międzyrzeczu rozegrano konkurs „Dzielnicowy roku”, w którym najlepszy okazał się asp. szt. Adam Tomaśko ze słubickiej komendy, a zaraz za nim uplasował się asp. Paweł Markiewicz z jednostki w Sulęcinie.

Ta dwójka będzie reprezentować nasze województwo na szczeblu centralnym.
Codzienna służba dzielnicowego oparta jest na rozwiązywaniu rozmaitych spraw. Ich przekrojowość i interdyscyplinarność sprawia, że dzielnicowy to policjant, który posiada wiedzę w każdej dziedzinie. Zajmuje się on najczęściej tzw. „ludzkimi sprawami” i problemami mieszkańców swojego rewiru. Często pełni rolę mediatora w różnego rodzaju konfliktach społecznych, gdzie musi wykazać się odpowiednim poziomem empatii, tłumacząc stronom właściwe stanowisko.

Stąd w egzaminacyjnych symulacjach tzw. scenkach znalazło się wiele zagadnień dotyczących komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, tworzenia atmosfery życzliwości i pomocy, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, czy wskazywania optymalnych rozwiązań. Test wiedzy zawierał pytania dotyczące profilaktyki społecznej, zapobiegania przemocy w rodzinie, w tym znaną procedurę „Niebieskie Karty”, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa czy przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej i demoralizacji nieletnich.

Oprócz rozmów z interesantami i testu wiedzy, na dzielnicowych czekał jeszcze sprawdzian umiejętności strzeleckich.

W tym roku tytuł „Dzielnicowego Roku” zdobył policjant z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach – asp. szt. Adam Tomaśko. Drugie miejsce zdobył asp. Paweł Markiewicz (KPP w Sulęcinie), a trzecie miejsce mł. asp. Mateusz Brzuśnian (KPP w Świebodzinie). Najlepszym kierownikiem rewiru dzielnicowych okazał się asp. Bartosz Krasoń (KMP w Zielonej Górze). Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc będą reprezentować Lubuską Policję na etapie ogólnopolskim, który odbędzie się w Szkole Policji w Katowicach w październiku.