MSWiA odpowiada na poselską interpelację w sprawie taboru samochodowego…

ilustracja

W listopadzie 2018′ do Sejmu wpłynęła interpelacja posła Marka Wójcika, który zwrócił się do MSWiA w sprawie taboru samochodowego Policji. Wójcik pytał m.in. o to ile pojazdów stanowi policyjny tabor, ile radiowozów zakupiono w latach 2015-2018 oraz czy planowany jest zakup nowych samochodów dla jednostek Policji w całym kraju – podaje portal ochrona24.

Odpowiedzi posłowi udzielił wiceminister Jarosław Zieliński.

Jak napisał w swojej interpelacji poseł Wójcik, zakupu radiowozów dla Policji dokonuje nie tylko sama formacja, ale przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego – województwa, powiaty i gminy. „Gdyby nie wsparcie samorządów funkcjonariusze zobowiązani byliby w większości wykonywać patrole piesze, a do interwencji dojeżdżać komunikacją publiczną lub prywatnymi samochodami. Niestety pomimo wsparcia samorządowców, Policja posiada niewystarczającą liczbę samochodów. Dlatego też wspomniane sytuacje z wykorzystaniem pojazdów prywatnych oraz komunikacji publicznej mają obecnie miejsce” – uważa poseł.

Jak twierdzi, zakup radiowozów przez Policję i poszczególne jednostki samorządu centralnego jest nieskoordynowany, co powoduje, iż formacja posiada bardzo zróżnicowany tabor samochodowy. Zdaniem posła,taka sytuacja uniemożliwia sprawne serwisowanie pojazdów i powoduje, iż nie ma możliwości ogłoszenia centralnego przetargu na zakup niezbędnych części zamiennych do posiadanych radiowozów.

Dlatego poseł Wójcik zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z zapytaniem o to ile pojazdów stanowi policyjny tabor, ile radiowozów zakupiono w latach 2015-2018, o ich modele oraz roczniki, a także czy planowany jest zakup samochodów dla jednostek Policji w całym kraju.

Na interpelację posła Marka Wójcika odpowiedział Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, w oparciu o stanowisko Komendy Głównej Policji.

Tabor samochodowy Policji

Wyposażenie jednostek Policji, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, obejmowało 21.813 sztuk sprzętu transportowego. W użytkowaniu Policji znajdują się różne marki i modele samochodów, posiadające zróżnicowane parametry techniczne np. wersja nadwozia, moc silnika, pojemność zbiornika paliwa. Główne marki pojazdów w kategorii samochodów osobowych to Kia, Opel, Fiat, Skoda, Hyundai, Ford oraz BMW, a osobowych terenowych – Nissan, Kia, Land Rover, Mitsubishi czy Toyota. Natomiast marki samochodów w kategorii furgon i mikrobus to przede wszystkim Fiat, VW, Mercedes, Renault oraz Opel.

W 2015 roku zakupiono dla Policji 1.879 sztuk środków transportu o wartości 132,05 mln złotych. W 2016 roku dokonano zakupu sprzętu transportowego w liczbie 1.657 sztuk o łącznej wartości około 153,9 mln złotych. W 2017 roku uruchomiono Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, w ramach którego na inwestycje i zakup sprzętu dla Policji zaplanowano 3.119.980 tys. złotych, w tym 624 mln złotych na sprzęt transportowy. Ogółem w 2017 roku zakupiono 1.351 sztuk sprzętu transportowego za łączną kwotę 129,5 mln złotych, w tym ze środków Programu zrealizowano zakup 995 pojazdów za kwotę 92,4 mln złotych. W 2018 roku zakupiono około 1.970 sztuk sprzętu transportowego o wartości 192,6 mln złotych, w tym w ramach Programu dokonano zakupu 1.237 sztuk sprzętu transportowego o wartości 129,3 mln złotych. Ponadto w ramach środków niewygasających z upływem 2018 roku jest realizowany zakup około 367 pojazdów za kwotę 75,1 mln złotych.

Źródła finansowania zakupu sprzętu transportowego dla Policji obejmują m.in.:

  • środki finansowe pozyskane od samorządów lokalnych na Fundusz Wsparcia Policji,
  • środki budżetowe pozyskane od podmiotów wskazanych w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe),
  • środki z budżetu KGP oraz poszczególnych jednostek Policji,
  • środki pomocowe pozyskane w ramach umów zawartych m.in. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • środki pozyskane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
  • środki z rezerw celowych,
  • środki z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

Wiceminister Jarosław Zieliński poinformował również, że w latach 2019-2020 w ramach Programu jest planowany zakup 2.432 sztuk sprzętu transportowego za kwotę 295,6 mln złotych.

Ponadto w ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu KGP pn. „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji” jest planowane zrealizowanie zakupu 31 sztuk samochodów osobowych nieoznakowanych z videorejestratorem oraz 51 samochodów osobowych oznakowanych o podwyższonych parametrach.

Cały tekst pod podanym linkiem