MIKOŁAJ 2019′ W BYTOMSKIM GARNIZONIE

ilustracja

POLICYJNE związki zawodowe w Bytomiu po raz kolejny zorganizowały spotkanie dla najmłodszych z Mikołajem. Uczestniczyło w nim ponad 80-o dzieci bytomskich stróży prawa. Impreza odbyła się na terenie sportowej doliny. Była to doskonała okazja do integracji rodzin policyjnych.

Organizatorem był terenowy zarząd NSZZ Policjantów w Bytomiu na czele z przewodniczącym Mirosławem Soboniem. W spotkaniu uczestniczył również Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu młodszy inspektor Dariusz Dziurka. Jednak najważniejsze były dzieci naszych policjantów, które licznie zebrały się na terenie bytomskiej sportowej doliny.

Łącznie w imprezie wzięło udział ponad 170 osób. Punktem kulminacyjnym spotkania było pojawienie się Mikołaja, który wywarł u najmłodszych nieopisane emocje. Wszystkie dzieci otrzymały paczki z prezentami. Ponadto najmłodsi uczestniczyli w przygotowanych przez pomocników Mikołaja zabawach.

Kilkugodzinna impreza przeobraziła się w jedną wspólną zabawę, w której główne role odgrywali najmłodsi. Mirosław Soboń zapowiedział już kolejne takie spotkanie, które było znakomitą okazją to integracji policyjnych rodzin. Dzieci ze zniecierpliwieniem odliczają już czas do przyszłego roku.