Miesięcznik Policja 997 o zdarzeniach drogowych z udziałem pojazdów uprzywilejowanych Policji

ilustracja

Z analizy zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów uprzywilejowanych Policji w I półroczu 2018 roku wynika, że w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego nastąpił wzrost zarówno liczby wypadków – o 374, jak i kolizji – o 5260 (czyli aż o 22 proc.).

O 47 wzrosła liczba osób zabitych, natomiast o 31 spadła liczba osób rannych. Analiza miejsc, w których doszło do zdarzenia drogowego z winy pojazdów uprzywilejowanych Policji, wskazuje, że najwięcej wypadków zdarzało się w rejonie skrzyżowań, natomiast najwięcej kolizji na prostym odcinku drogi.

Z analizy wynika też, że warunki atmosferyczne oraz pora doby nie miały wpływu na powstanie zdarzenia drogowego. Przyczyna powstawania zdarzeń drogowych z winy kierowców pojazdów uprzywilejowanych to przede wszystkim nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 38,5 proc., oraz niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej – 23,1 proc. Wiek kierowców, którzy powodowali wypadki lub kolizje pojazdami służbowymi oscyluje w graniach 28–32 lata.

Z analizy wynika, że wraz ze wzrostem wieku kierującego policjanta maleje liczba zdarzeń drogowych i liczba osób rannych w wypadkach. Podobna tendencja występuje w zakresie doświadczenia kierującego, czyli liczby lat posiadanych przez niego uprawnień do kierowania pojazdami. Najczęściej do zdarzeń doprowadzają policjanci, którzy mają prawo jazdy 5–14 lat. Najwięcej kolizji miało miejsce na terenie podległym KSP, gdzie doszło do 35 zdarzeń tego typu.

Najwięcej wypadków z winy kierujących pojazdami uprzywilejowanymi oraz najwięcej osób rannych w tych wypadkach odnotowano na terenie podległym KWP w Poznaniu. Wzrost odnotowały także KSP oraz KWP w Katowicach, Kielcach i Lublinie. W KSP występuje bardzo wysoki wskaźnik kolizji drogowych, które przekładają się na liczbę uszkodzonych środków transportu.

Spadek liczby wypadków i liczby rannych nastąpił natomiast w KWP w Bydgoszczy, Łodzi, Radomiu, Wrocławiu i Gdańsku. W komendach wojewódzkich w Białymstoku, Gorzowie Wlkp., Krakowie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie i Szczecinie nie odnotowano wypadków z winy pojazdów uprzywilejowanych Policji.

W zestawieniu z ogólną liczbą zdarzeń drogowych te zdarzenia, w których uczestniczyły pojazdy uprzywilejowane, stanowią niewielki procent. W pierwszym półroczu 2018 roku wskaźniki te wynosiły:

– 0,41 proc. wszystkich wypadków,
– 0,25 proc. zabitych we wszystkich wypadkach,
– 0,57 proc. rannych jw.,
– 0,30 proc. kolizji.

oprac. ELŻBIETA SITEK
(na podstawie analizy opracowanej przez Biuro Ruchu Drogowego KGP)
zdj. Przemysław Kacak