Maleje liczba wakatów. Dane na dzień 31 grudnia 2020 roku.

ilustracja

Meldunek kadrowy Policji na dzień 31 grudnia 2020 roku – brakuje 5410 funkcjonariuszy. Powoli zmniejsza się liczba wakatów! Dzięki danym otrzymanym w trybie dostępu do informacji publicznej przedstawiamy sytuację kadrową Policji na dzień 31 grudnia 2020 roku.

 • Przyjęto do służby w 2020 roku – 4373 osoby,
 • Zwolniono ze służby w 2020 roku – 5234 funkcjonariuszy,
 • W grudniu ze służby odeszło 111 funkcjonariuszy,
 • W KSC brakuje w chwili obecnej 561 pracowników, a pozostałych pracowników 491

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Policji brakowało 4 461 funkcjonariuszy, natomiast obecnie brakuje 5410 funkcjonariuszy, co stanowi 5,24 % wakatów. Na dzień 1 listopada 2020 roku liczba wakatów wynosiła 7 177 funkcjonariuszy, co stanowiło 6,95 % wakatów.

Z powyższych danych wynika, że liczba wakatów zmniejszyła się o 1767, co jest pewnym osiągnięciem, jednak dopiero pierwszy kwartał 2021 roku pokaże, czy jest to tendencja stała. Największa fala odejść następuje zwykle właśnie w I kwartale. O odbiciu się od dna będziemy mogli mówić wówczas,  gdy liczba przyjęć w danym roku będzie większa od liczby zwolnień ze służby.

Problemem jest i zapewne będzie w br. kwestia “nawisów” w zakresie szkolenia podstawowego, nie zapominając o szkoleniach specjalistycznych, a kończąc na oficerskich. Ostatnia kontrola NIK w tym zakresie pokazuje, że przed szkolnictwem policyjnym stoi bardzo poważne wyzwanie. Temat ten był przedmiotem posiedzenia Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 12 stycznia 2021′.

W ocenie ZW NSZZ Policjantów najlepszym impulsem skłaniającym kandydatów do wstąpienia do służby w Policji jest obecnie aspekt finansowy, stabilność, państwowe gwarancje zatrudnienia oraz system emerytalny. Dlatego tak ważny jest Program rozwoju służb mundurowych zapisany w porozumieniu związków zawodowych z Ministrem SWiA w 2018 roku oraz zmiana art. 15a ustawy emerytalnej.

Związek czyni starania, aby taki pogram się pojawił w 2021 roku oraz aby doszło do uchwalenia zmiany ustawy emerytalnej. Sytuacja w kraju jest trudna, ale Państwo musi zrobić wysiłek finansowy, aby liczba wakatów w Policji odczuwalnie się zmniejszyła, a status materialny funkcjonariuszy uległ dalszej poprawie z uwzględnieniem inflacji i braku waloryzacji uposażeń. W minionych dwóch latach zrobiono wiele w tej sprawie, ale wieloletnie zaniechania i konkurencyjny rynek pracy wymagają dalszych, permanentnych podwyżek uposażeń.

Najgorsza sytuacja jeżeli chodzi o liczbę wakatów panuje w:

 • KSP Warszawa – 1 154 – 11,53%,
 • województwo łódzkie – 622 – 9,71%,
 • województwo dolnośląskie – 644 – 8,17%,
 • województwo zachodniopomorskie – 384 – 8,14%,
 • województwo lubuskie – 215 – 7,84%,
 • województwo pomorskie – 436 – 7,39%,
 • województwo wielkopolskie – 461 – 5,51%,
 • województwo śląskie – 562– 4,51%,
 • CBŚP – 144 – 7,20%,
 • CPKP – 52 – 23,11%,
 • WSPol Szczytno – 37 – 15,16%,
 • SP w Słupsku – 26 – 14,77%
 • CLKP – 13 – 11,21 %,
 • CSP Legionowo – 25 – 8,93 %,
 • BSW – 21 – 6,27 %.

Jeżeli chodzi o staż służby to wygląda to następująco:

 • poniżej 3 lat – 13 152,
 • 3 -10 lat – 27 563,
 • 11-15 lat – 20 876,
 • 16 -20 lat – 14 504,
 • 21- 30 lat – 20 3820,
 • powyżej 30 lat – 1016

Wiek funkcjonariuszy przedstawia się następująco:

 • poniżej 25 lat – 5472,
 • 25 – 30 lat – 11 231,
 • 31 – 40 lat – 40 685,
 • 41 – 50 lat – 35 206,
 • powyżej 50 lat – 5 337

Wykształcenie:

 • wyższe – 57 052,
 • policealne – 3 223,
 • średnie – 37 636,
 • zawodowe i podstawowe – 20

Kobiety w Policji:

 • służby kryminalne – 6 796,
 • służba prewencyjna – 8 717,
 • służba wspomagająca – 1 220,
 • służba kontrterrorystyczna – 14

Stan zatrudnienia:

 • oficerów – 13 431,
 • aspirantów – 42 172,
 • podoficerów – 30 994,
 • szeregowych – 11 301

Stan zatrudnienia wg. służb:

 • służby kryminalne – 34 909, w tym kierownictwo 1 876,
 • służby prewencyjne – 63 319,
 • służby kontrterrorystyczne – 962,
 • służby wspomagające – 3 994

Biuro Prasowe Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego

Dane na dzień 1 listopada 2020′ – tutaj

Fot. (jp)