LUBLIN: SPOTKANIE OPŁATKOWE U PRACOWNIKÓW OCHRONY ORAZ ODZNACZENIA

ilustracja

12 grudnia 2019 r. w Zajeździe „SAS” w Turce Kolega Aleksander Fit – Przewodniczący Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony zs. w Lublinie zorganizował spotkanie opłatkowe.

W spotkaniu wzięli udział Przedstawiciele ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego – Przewodniczący Artur Garbacz oraz Wiceprzewodniczący Andrzej Wójcik. Ponadto w spotkaniu wzięło udział wielu zaproszonych gości.

Bardzo miłym akcentem było wręczenie Przewodniczącemu Arturowi Garbaczowi złotej odznaki i Wiceprzewodniczącemu Andrzejowi Wójcikowi srebrnej odznaki „Zasłużony w Działalności Związkowej”.

Jak powiedział kolega Aleksander Fit jest to wyraz wdzięczności za wieloletnią przyjaźń, wsparcie i pomoc w realizacji działań statutowych ZZ Pracowników Ochrony. Przewodniczący Artur Garbacz zapewnił, że nasza współpraca nadal będzie trwała i rozwijała się wzorowo, złożył życzenia w imieniu całego ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego dla wszystkich członków Związku Zawodowego Pracowników Ochrony w Polsce oraz ich przyjaciołom i współpracownikom.