KWP POZNAŃ – PODZIĘKOWANIA ZA SŁUŻBĘ I PRACĘ W POLICJI

ilustracja

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka uroczyście podziękował policjantom i pracownikom Policji odchodzącym na emeryturę. Spotkanie było nie tylko okazją do wyrażenia wdzięczności za ich dotychczasowe zaangażowanie i poświęcenie, ale także do podsumowania i wspominania lat spędzonych w służbie.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 23 października br. odbyło się pożegnanie odchodzących na emeryturę policjantów i pracowników Policji. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka uroczyście podziękował 23 osobom odchodzącym na emeryturę i podkreślił, że drzwi komendy wojewódzkiej są dla nich zawsze otwarte. Wyraził nadzieję, że będą im towarzyszyć miłe wspomnienia połączone z satysfakcją płynącą z dotychczasowej kariery w szeregach Policji.

Do podziękowań i życzeń szefa wielkopolskiej Policji dołączyli się obecni na spotkaniu: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego podinsp. Andrzej Szary oraz ks. prałat kanonik Stefan Komorowski.

Wszyscy zaproszeni goście podkreślali, że teraz nastał czas nowych wyzwań i życzyli pomyślności w ich realizacji. Ze wszystkich stron płynęły życzenia zdrowia. W takich momentach nie sposób nie czuć wzruszenia, które towarzyszyło wszystkim uczestnikom tego wyjątkowego dnia.

Przyszli emeryci pracowali w jednostkach Policji w całej Wielkopolsce. Z rąk Komendanta otrzymali listy gratulacyjne i drobne upominki. Następnie przy wspólnej kawie rozmawiali o latach spędzonych w służbie. Pożegnanie miejsca pracy oraz kolegów po wielu latach współpracy zawsze wiąże się z dużymi emocjami. Tak też było tym razem. Wszystkim osobom, które zakończyły pracę w Policji życzymy pomyślności na emeryturze.

Dominika Pupkowska-Bral