Krzysztof Balcer dla Gazety Wyborczej: sytuacja etatowa w województwie łódzkim nigdy nie była tak zła.

ilustracja

Obecnie w województwie łódzkim służy 5744 funkcjonariuszy, z czego 1403 w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi i podległych jej komisariatach na terenie miasta. By mieć pełen obraz sytuacji, od tej liczby należy odjąć mundurowych, którzy przebywają na długich zwolnieniach i urlopach – pisze Blanka Rogowska w Gazecie Wyborczej w artykule zatytułowanym: “Policja nie miała jeszcze tak wielkich braków kadrowych. “Może to skutek kryzysu wizerunkowego formacji?”

– Tak źle jeszcze nie było – mówi szef związku zawodowego łódzkich policjantów. W całym województwie brakuje prawie tysiąca funkcjonariuszy – autorka cytuje Krzysztofa Balcera przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. łódzkiego. Jeśli do liczby wakatów dodamy liczbę długotrwale nieobecnych, okaże się, że w województwie brakuje 953 policjantów. A liczba ta najpewniej powiększy się nawet o kilkaset osób w lutym, bo to właśnie wtedy najwięcej policjantów decyduje się na przejście na emeryturę. Przykładowo – w minionym roku garnizon opuściło 252 doświadczonych policjantów, którzy nabyli prawa do emerytury. – A pamiętajmy, że taki doświadczony policjant pod względem wiedzy i umiejętności równa się kilku nowo przyjętym, jeśli w ogóle można ich porównywać – dodaje Krzysztof Balcer.

Czytaj więcej…