Krew dla ukraińskich policjantów popłynęła z Olsztyna, Iławy i Nowego Miasta Lubawskiego

ilustracja

Olsztyńscy policjanci z OPP, KWP i KMP w Olsztynie oraz z KPP w Nowym Mieście Lubawskim i Iławie zameldowali się dzisiaj w stacjach krwiodawstwa, by wesprzeć ukraińskich policjantów walczących z rosyjskim najeźdźcą.

Oddawanie krwi dla ukraińskich policjantów wpisuje się w ogólnokrajową akcję pod egidą Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Na terenie Warmii i Mazur akcja prowadzona jest od 1 marca 2022 r. pod hasłem: „Krew dla ukraińskich policjantów”. Osoby, które zdecydują się tę akcję wesprzeć, w stacjach krwiodawstwa muszą posłużyć się KODEM – 298. Do dnia dzisiejszego zebrano 17 litrów krwi. Akcja będzie prowadzona do odwołania w zależności od potrzeb. Jej koordynacją na terenie poszczególnych Komend Miejskich i Powiatowych zajmują się przewodniczący Zarządów Terenowych.

Sławomir Koniuszy

https://zwnszzp.olsztyn.pl/aktualnosci/3200-krew-dla-ukrainskich-policjantow-poplynela-z-olsztyna-ilawy-i-nowego-miasta-lubawskiego