Koronawirus, a pomoc Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego

ilustracja

W związku z sytuacją epidemiczną panującą w naszym kraju, w kwietniu br. Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego ufundował dla funkcjonariuszy – związkowców 1,5 tys. maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, oraz jednorazowe rękawiczki i przyłbice, które zostały przekazane do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

W dobie walki z koronawirusem również Zarządy Terenowe naszego województwa z własnej inicjatywy podjęły uchwały umożliwiające wspieranie zwiększania ilości asortymentu ochronny osobistej policjantów, poprzez przekazanie materiałów fundowanych ze środków własnych, bądź pozyskanych od powiatowych przedsiębiorców i firm.

  • Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP w Kielcach ufundował 3600 szt. szytych maseczek bawełnianych oraz 350 szt. maseczek przekazanych przez kielecką fundację.
  • Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KPP w Końskich przekazał 970 szt. uszytych maseczek ochronnych.
  • Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim pozyskał nieodpłatnie od lokalnych firm: 10 przyłbic, 880 maseczek z wkładem flizelinowym, 550 maseczek bawełnianych z kieszonką i wymiennym filtrem oraz 500 szt. płynu do dezynfekcji umundurowania.
  • Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów OPP w Kielcach na rzecz funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Kielcach przekazał 400 szt. uszytych maseczek wielokrotnego użytku oraz 50 szt. maseczek pozyskanych od kieleckiego przedsiębiorcy.
  • Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KPP w Pińczowie wsparł policjantów po przez ufundowanie 300 szt. szytych maseczek oraz 10 szt. przyłbic ochronnych.
  • Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KPP w Skarżysku Kamiennej przekazał Komendantowi Powiatowemu 650 szt. szytych maseczek bawełnianych, które zostały rozdysponowane wśród skarżyskich policjantów.
  • Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KWP w Kielcach wsparł policjantów po przez przekazanie do ich dyspozycji 25 litrów żelu antybakteryjnego z nanocząstkami srebra oraz 25 litrów specjalistycznego płynu dezynfekcyjnego pozyskanego od fundatora.
  • Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KPP w Sandomierzu wzbogacił wyposażenie w środki ochronny po przez pozyskanie od prywatnego darczyńcy 50 szt. przyłbic ochronnych.
  • Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KPP w Staszowie jest w trakcie pozyskiwania maseczek wielokrotnego użytku z nanocząstkami srebra.

Pomimo zabezpieczenia w środki ochronny osobistej funkcjonariuszy w codziennej służbie przez służby podległe komendantom, przekazane przez Zarząd Wojewódzki oraz Zarządy Terenowe NSZZ Policjantów  maseczki, przyłbice i środki dezynfekujące wpłyną na zwiększenie zabezpieczenia policjantów przed panującym wirusem.

Jerzy Kaniewski

W imieniu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów dziękuję wszystkim darczyńcom oraz fundatorom za przekazane środki ochronny osobistej. Również podziękowania należą się Przewodniczącym Zarządów Terenowych, którzy poprzez własną inicjatywę popartą przez ich Zarządy ufundowali lub pozyskali niezbędne artykuły ochrony.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego składa podziękowania za udzielone wsparcie kieleckiej firmie – MOTO TRUCK.

Zarząd Terenowy NSZZ P KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim dziękuje za pomoc Panu Jarosławowi Gryla właścicielowi firmy FHU Matara oraz harcerzom ZHP Hufiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zarząd Terenowy NSZZ P KPP w Skarżysku Kamiennej składa podziękowania dla Pani Ewy Szewczyk i Pani Renaty Bornej.

Podziękowania od Zarządu Terenowego NSZZ P OPP w Kielcach za szycie maseczek dla Pani Ewy Dziekan z Kielc oraz Pani Agnieszki Jaros z Chęcin.

Opr. J.K.