Konkurs dla oskarżycieli publicznych w Wielkopolsce

ilustracja

trzyletniej przerwie spowodowanej zagrożeniem epidemicznym Policja wróciła do tradycji organizacji turniejów dla funkcjonariuszy Policji różnorodnych specjalizacji zawodowych. Dotyczy to także stosunkowo młodej tradycji organizacji zawodów dla policjantów – oskarżycieli publicznych. Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Sławomir Piekut, wraz Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego mł. insp. Violettą Mójtą, Przewodniczącym NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego mł. insp. Andrzejem Szarym oraz Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu Henrykiem Kuligowskim złożyli gratulacje oraz nagrody laureatom konkursu.

To dopiero III edycja konkursu wymagającego od uczestników specjalistycznej wiedzy z dziedzin prawoznawstwa, materialnego i procesowego prawa wykroczeń oraz sztuki wystąpień publicznych. Honorowy patronat nad zawodami objął Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu Henryk Kuligowski oraz Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego mł. insp. Andrzej Szary, co w każdym z tych przypadków jest już tradycją tych wielkopolskich zawodów.

Celem organizacji konkursu jest między innymi doskonalenie zawodowe związane z podniesieniem kwalifikacji zawodowych policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego oraz utrwalenie wśród policjantów przekonania, że działania podejmowane zgodnie z przepisami prawa, w tym etyki zawodowej, praw człowieka, polityki antykorupcyjnej i antydyskryminacyjnej, mogą przyczynić się do kształtowania pozytywnego wizerunku Policji.

W dniu 27 września 2023 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyły się eliminacje wojewódzkie III Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów – oskarżycieli publicznych, w których udział wzięło 35 najlepszych policjantów tej specjalności z terenu województwa wielkopolskiego. Obecny podczas ceremonii rozpoczęcia konkursu Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu Henryk Kuligowski podkreślił potrzebę systematycznego wzrostu świadomości prawnej policjantów w obszarze materialnego i procesowego prawa wykroczeń, co ma swoje bezpośrednie przełożenie na efektywność realizowanych przez Policję czynności.

Uczestnicy zawodów zostali wyłonieni w trakcie eliminacji powiatowych w których udział wzięli wszyscy policjanci zajmujący się problematyką związaną z funkcjonowaniem oskarżycieli publicznych w Policji. Finał wojewódzki konkursu został zorganizowany w oparciu o rywalizację w dwóch konkurencjach. Pierwsza to pisemny test wiedzy obejmujący 50 pytań do rozwiązania w ciągu 50 minut. Natomiast druga konkurencja obejmowała sprawdzenie w zakresie umiejętności rozwiązywania 10 kazusów z materialnego prawa wykroczeń, na co zawodnicy mieli 40 minut.

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu została asp. Małgorzata Gniołka z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, która tym samym zyskała prawo i zarazem obowiązek reprezentowania wielkopolskiego garnizonu Policji w Finale Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów – oskarżycieli publicznych, który odbędzie się między 20 a 22 listopada br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Na drugim miejscu uplasował się asp. szt. Paweł Gulski z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, który tym samym kontynuuje świetne tradycje tej jednostki, której przedstawicielka we wcześniejszej edycji zdobyła trzecie miejsce. Natomiast w tegorocznej edycji zawodów trzecie miejsce zdobył sierż. szt. Radosław Zwolenkiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Warto odnotować, że sierż. szt. Radosław Zwolenkiewicz był pierwszy w klasyfikacji konkurencji testu wiedzy, a asp. szt. Paweł Gulski wygrał w konkurencji rozwiązywania kazusów. Największy sukces osiągnęła jednak asp. Małgorzata Gniołka, poprzez niezwykle równą postawę w obydwu konkurencjach, zajmując w nich drugie lokaty z minimalną stratą do zwycięzców.

Należy zauważyć, że zawody stały na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie, co cieszy biorąc pod uwagę zarówno kilkuletnią przerwę w realizacji konkursu, jak i systematycznie dokonującą się zmianę pokoleniową w Policji, która dotyczy także tej specjalizacji zawodowej.

Małgorzata Brzezińska/MM

 

Žródło:

https://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/aktualnosci/247335,KWP-Wreczenie-nagrod-laureatom-etapu-wojewodzkiego-III-Ogolnopolskiego-Konkursu-.html