Komunikat Federacji ZZSM w sprawie ankiety referendalnej dot. akcji protestacyjnej.

ilustracja

(…)Realizując swoje wcześniejsze decyzje, Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, z dniem 23 kwietnia 2018 r’ uruchamia ankietę referendalną w sprawie ogólnokrajowej akcji protestacyjnej służb mundurowych. Chcemy w ten sposób poznać Waszą opinię na temat postawy Rządu wobec problemów naszego środowiska i gotowości do spełnienia żądań, które w Waszym imieniu skierowaliśmy do poszczególnych ministrów w dniu 12 marca 2018 r. (…)

Wychodząc naprzeciw różnym uwarunkowaniom, które nie zawsze mogą zapewnić pełną anonimowość lub też dostępność, swój głos będziecie mogli oddać zarówno w sposób tradycyjny, wypełniając dostarczony przez działaczy związkowych formularz, jak i elektroniczny za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów https://nszzp.pl

23 kwietnia 2018 r., Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych rozpoczęła referendum w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej służb mundurowych, w której funkcjonariusze będą się mogli wypowiedzieć na temat zasadności tej akcji, jej form oraz osobistego zaangażowania. Szacuje się, że akcja potrwa około trzech tygodni.

Podstawową formą referendum będzie papierowa ankieta, którą policjanci będą mogli wypełnić przy okazji szkoleń bądź za pośrednictwem przewodniczących Zarządów Terenowych.

Dla policjantów, którzy z różnych powodów nie będą mogli wziąć udziału w podstawowej formie referendum (np. policjanci WTO), Zarząd Główny przygotował możliwość elektronicznego oddania głosu. Odpowiedni panel zostanie uruchomiony już dzisiaj. Poniżej publikujemy związane z tym dokumenty, w tym arkusz ankiety referendalnej.

Załączamy komunikat FZZSM, pismo Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów oraz Druk Ankiety.