Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. śląskiego, małopolskiego i opolskiego.

ilustracja

W związku z pojawieniem się pisma NSZZ “Solidarność” Regionu Małopolskiego skierowanego do komendantów służb mundurowych agitującego do wstępowania w jej struktury funkcjonariuszy i pracowników cywilnych FZZSM woj. śląskiego, małopolskiego i opolskiego w trybie pilnym zwołała posiedzenie robocze.

Uczestnicy posiedzenia zdecydowanie negatywnie ocenili treść pisma skierowanego do komendantów przez NSZZ Solidarność i wyrazili dezaprobatę wobec prób angażowania strony służbowej w organizację struktur związkowych Solidarności w służbach mundurowych – czytamy w komunikacie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. śląskiego, małopolskiego i opolskiego.
Pełna treść w załączonym Komunikacie FZZSM z dnia 21 listopada 2019′

“Będziemy piętnować zachowania działaczy Solidarności, a szczególnie Komendantów, którzy z bardzo dużym prawdopodobieństwem łamiąc przepisy prawa prowadzą nieuprawnioną agitację związkową i zapewne chcą się przypodobać pseudodziałaczowi związkowemu Piotrowi Dudzie” – fragment wpisu na facebooku ZG NSZZ Policjantów