Komendanci już w komplecie

ilustracja

Oficjalnie zakończył się proces formowania składu kierownictwa polskiej Policji. Dziś w obiekcie KGP przy ul. Orkana odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem Sekretarza Stanu w MSWiA Czesława Mroczka i Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia, podczas której nadinsp. Roman Kuster odebrał decyzję o powołaniu na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji odpowiedzialnego za pion prewencji, a insp. Tomasz Michułka na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji odpowiedzialnego za pion kryminalny.

Więcej na policja.pl