Kolega Mikołaj Wachowiak, Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów KP w Luboniu zawarł związek małżeński

ilustracja

Dzisiaj w USC w Komornikach mł. insp. Andrzej Szary, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego oraz st. asp. Mateusz Przybyłowski, Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów byli świadkami zawarcia zawiązku małżeńskiego Mikołaja z Sandrą.

Szczere gratulacje i samych dobrych dni już jako Małżonek i oczywiście dla Szanownej Sandry jako Małżonki.

Nowożeńcom towarzyszyła asysta mundurowa KMP w Poznaniu.