INSPEKTOR SŁAWOMIR LITWIN NOWYM SZEFEM ŁÓDZKICH POLICJANTÓW

ilustracja

Komendant Główny Policji z dniem 11 marca 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Sławomirowi Litwinowi. Podczas uroczystości nowy szef łódzkich policjantów przywitał się ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i zameldował Komendantowi Głównemu Policji objęcie stanowiska.

11 marca 2020 roku w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego szefa łódzkich policjantów. Udział w niej wzięli : Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak , przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego  NSZZ Policjantów nadkom. Krzysztof Balcer oraz wiceprzewodniczący NSZZ Pracowników Policji, przedstawiciele BSWP i CBŚP, kadra kierownicza garnizonu łódzkiego , przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łodzi a także Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud. W uroczystości wprowadzenia insp. Sławomira Litwina , nowego KWP w Łodzi, wzięli również udział dotychczasowi współpracownicy z Gabinetu KGP.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak na wstępie podziękował pełniącemu obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomaszowi Olczykowi za wzorowe wywiązanie się z kierowania łódzkim garnizonem. Nadinsp. Dariusz Augustyniak zabierając głos, podkreślił profesjonalizm i doświadczenie insp. Sławomira Litwina, które były podstawą do powołania go na to stanowisko. Komendant wyraził również przekonanie, że kompetencje i dotychczasowy dorobek w służbie pozwolą na bardzo dobrą realizację postawionych przed nim zadań. Podkreślił, że przed nowym szefem łódzkich funkcjonariuszy wiele wyzwań, które w szczególności powinny obejmować trzy obszary. Jako pierwszy wskazał dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Łódzkiej, kolejny to zapewnienie właściwych warunków pełnienia służby i pracy policjantom i pracownikom policji. Jako trzeci obszar Komendant Augustyniak wskazał na właściwą współpracę z instytucjami i przedstawicielami samorządów.

Wicewojewoda Karol Młynarczyk życzył wielu sukcesów wyrażając nadzieję na bardzo dobre współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa w regionie łódzkim.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Sławomir Litwin w swoim wystąpieniu podkreślił między innymi, że za każdym sukcesem lidera stoi praca całego zespołu, który w tym przypadku tworzą policjanci i pracownicy policji. Wyraził także nadzieję na bardzo dobrą współpracę z przedstawicielami związków zawodowych.

Insp. Sławomir Litwin służbę w Policji rozpoczął we wrześniu 1990 roku. Od początku swojej zawodowej drogi był związany z częstochowską Policją, w której służbę pełnił do 2006 roku. Następnie został naczelnikiem Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach oraz naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. W 2011 roku mianowany na zastępcę naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W 2012 r. objął stanowisko zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie, a w 2014 I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie. W 2015 roku powołany został na stanowisko Komendanta tej jednostki. Od 2017 roku realizował zadania jako Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Inspektor Sławomir Litwin jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej. W 2003 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. W czasie swojej ponad 29-letniej służby odznaczony Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant . Jest żonaty, ma jedno dziecko. Czas wolny najchętniej spędza z rodziną. Interesuje się podróżami oraz motoryzacją.