Infosecurity24 – Artykuł 15a do zmiany? MSWiA: mamy jeszcze trochę czasu

ilustracja

Zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym to jedna z kwestii, która jak bumerang wraca w rozmowach między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a stroną związkową. Zgodnie z tym, co Rafał Jankowski zapowiadał w dniu podpisania porozumienia kończącego ubiegłoroczny protest, uzgodnienia dotyczące tej sprawy miały zakończyć się jeszcze w tym roku, i jak się okazuje MSWiA zamierza dotrzymać tego terminu. Zapowiedział to dyrektor Departamentu Budżetu Władysław Budzeń podczas senackiej komisji, na której omawiano zmiany w systemie emerytalnym oraz rozwiązania dotyczące płatnych nadgodzin.

Realizacja postanowień zawartego w listopadzie ubiegłego roku porozumienia, między rządem a związkami zawodowymi reprezentującymi służby mundurowe, wkracza w kolejną fazę. Po wdrożeniu obiecanej pierwszej tury podwyżek przyszedł czas na rozwiązanie kwestii uprawnień emerytalnych oraz płatnych nadgodzin. Odpowiednie przepisy przyjął już Sejm i można się spodziewać, że jeszcze w tym tygodniu ustawę przegłosują też senatorowie. Nadal jednak nie została rozwiązana m.in. kwestia zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Jak czytamy w porozumieniu podpisanym w listopadzie ubiegłego roku, „strony pozostają przy rozbieżnych stanowiskach i deklarują wolę rozwiązania tego problemu do końca 2019 roku, przyjmując, że realizacja tego postulatu będzie odnosić się do funkcjonariuszy, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed dniem 1 października 2003 r.”

“Do końca roku mamy jeszcze trochę czasu” – powiedział Władysław Budzeń, dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA podczas wczorajszego posiedzenia senackiej komisji rozpatrującej zmiany w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym mundurowych. Czy oznacza to, że jeszcze w tym roku MSWiA przedstawi propozycję zmian, na których tak zależy funkcjonariuszom?

Jeżeli chodzi o artykuł 15a, który pan przewodniczący Koniuszy podniósł, w treści Porozumienia, jest zapis, że do końca 2019 roku będą podjęte wspólne uzgodnienia między stroną służbową i stroną społeczną. Do końca 2019 roku mamy jeszcze trochę czasu” – Władysław Budzeń, dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA

Warto zauważyć, że deklaracja przedstawiciela MSWiA nie jest obietnicą spełnienia mundurowych postulatów, a jedynie odnosi się do upływających terminów. Co więcej, jak wielokrotnie podkreślał szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, brak Joachima Brudzińskiego w MSWiA utrudnia współpracę z resortem. Trzeba też pamiętać, że za kilka miesięcy czekają nas wybory parlamentarne, które nawet jeśli nie wpłyną na zmianę władzy w kraju, to z dużym prawdopodobieństwem doprowadzić mogą do personalnych roszad w MSWiA, a to z pewnością opóźni wszelkie prowadzone uzgodnienia i negocjacje. Z drugiej strony rządzącym może zależeć na choć częściowym „dogadaniu” się z funkcjonariuszami jeszcze przez wyborami, tak by dać jasny sygnał mundurowemu środowisku.

DM