Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu

ilustracja

Przedstawiciel Zarządu Terenowego Związków Zawodowych Policjantów wraz z członkami z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach zostali uhonorowani państwowym odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Jest to odznaka nadawana od 2005 roku honorowym dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana osobie tylko raz w życiu. Każdy z odznaczonych oddał honorowo co najmniej 20 litrów krwi.

O tym, że policjanci chętnie oddają krew nie trzeba nikogo przekonywać. Niejednokrotnie funkcjonariusze włączali się w te szlachetne akcję m.in. w ogólnopolską akcję pn. „SpoKREWnieni Służbą”.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” to odznaczenie, które ustanowione zostało 22 sierpnia 1997 roku i jest nadawane honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia i aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Każdy z odznaczonych przekazuje ten drogocenny dar najbardziej potrzebującym. Na pytanie dlaczego to robią?- usłyszeć można tylko jedną odpowiedź, że kierują się tym, że „jest to płyn którego nie można kupić, a tylko ofiarować, a czasem tylko właśnie ta oddana krew może uratować ludzkie życie”. Jeden z wyróżnionych z chojnickiej komendy- Andrzej Kosiedowski do tej pory oddał już 63 litry życiodajnego płynu.

Podczas Gali Honorowych Dawców Krwi w Chojnicach, Prezes Oddziału Terenowego Polskiego Krzyża, Rafał Borzyszkowski w imieniu Ministra Zdrowia wręczył wyróżnionym krwiodawcom odznaczenia “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. W trakcie uroczystości padły słowa uznania i podziękowania skierowane do wszystkich dawców tego życiodajnego płynu. To właśnie dzięki krwiodawcom którzy mimo codziennego zabiegania i własnych obowiązków udowadniają, że można pozostać wrażliwym na potrzeby innych osób.

Naszym kolegom serdecznie gratulujemy i życzymy co najmniej 100 lat życia oraz 100 litrów oddanej honorowo krwi.