Grób Policjanta w Częstochowie ocalony

ilustracja
Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w KMP Częstochowa otoczył opieką grób przedwojennego funkcjonariusza Policji Państwowej znajdujący się na Cmentarzu Kule w Częstochowie.
Posterunkowy Policji Państwowej Wacław Gembicki zmarł w wieku 25 lat 27 marca 1934 roku.
Teraz, po 87 latach władze Cmentarza wszczęły procedurę likwidacji grobu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dzięki staraniom kol. Arkadiusza Kobieli i zaangażowaniu oraz ogromnej pomocy kapelana częstochowskiej policji ks. Michała Wieczorka przedwojenny grób został objęty opieką Zarządu i tym samym nie zostanie zlikwidowany.
W dniu wczorajszym policyjni związkowcy z Częstochowy wykonali prace porządkowe przy mogile przedwojennego kolegi, by w sposób godny uczcić jego pamięć i ocalić przed zapomnieniem.