Europa odpowiada na akcję NSZZ Policjantów

ilustracja
Na apel Zarządu Głównego NSZZ Policjantów odpowiadają związki zawodowe z całej Europy. Pomoc zaczyna płynąć z wielu kierunków.
W myśl hasła “Razem Trzymamy Linię” zbieramy środki na pomoc dla ukraińskich Policjantów.
Niemiecki związek zawodowy policjantów DpolG – przekazał 20.000 Eur.
Holenderskie związki policyjne wpłaciły 14. 000 Eur.
W tym tygodniu przybędzie konwój z Holandii przygotowany przez holenderskich policjantów
Otrzymujemy też coraz więcej wpłat od indywidualnych Policjantów z całej Europy.
Dziękujemy!