DZIEWIĄTA ROCZNICA ŚMIERCI PODKOM. ANDRZEJA STRUJA

ilustracja

9 lat temu, na przystanku tramwajowym na warszawskiej Woli “Zginął, bo nie przeszedł obojętnie wobec zła” (taki napis widnieje na tablicy pamiątkowej wmurowanej w kapliczkę ustawioną w tym miejscu) funkcjonariusz stołecznego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego podkom. Andrzej Struj.

Dzisiaj, w rocznicę bohaterskiego czynu podkom. Andrzeja Struja odbyła się uroczystość w miejscu Jego śmierci. W imieniu ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wiązankę kwiatów złożyli komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz komendant stołecznej Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Spółki Tramwaje Warszawskie S.A., koleżanki i koledzy z Wydziału Patrolowo-Wywiadowczego KSP oraz najbliższa rodzina podkom. Andrzeja Struja.

Przy tablicy pamiątkowej wystawiono posterunek honorowy oraz zapalono znicze. Minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego podkom. Andrzeja Struja. Odegrany został sygnał Śpij kolego. Po zakończeniu uroczystości delegacja policjantów Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP udała się na Cmentarz Komunalny Północny, gdzie przy grobie podkom. Andrzeja Struja wystawiono posterunek honorowy i złożono wiązankę kwiatów.

Do tragicznego zdarzenia z udziałem stołecznego policjanta doszło 10 lutego 2010 roku. Gdy na przystanek podjechał tramwaj, jeden ze stojących przy wiacie mężczyzn rzucił koszem na śmieci w wagon. Na jego zachowanie zareagował wychodzący z tramwaju pasażer – mł. asp. Andrzej Struj. Został zaatakowany przez napastnika i zraniony nożem. Na miejsce natychmiast wezwano karetkę pogotowia i Policję. Mimo błyskawicznie udzielonej pomocy medycznej zmarł w szpitalu.

42-letni policjant wydziału wywiadowczo-patrolowego stołecznej komendy z 15-letnim stażem służby został pośmiertnie awansowany do stopnia podkomisarza Policji oraz odznaczony “Krzyżem Zasługi za Dzielność” i złotą odznaką “Zasłużony Policjant”.

*****

W tym roku, w dniach 12-15 lutego w Warszawie rozegrany zostanie Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w piłce nożnej halowej im. podkom. Andrzeja Struja. Weźmie w nim udział ponad 100 drużyn z kraju i zagranicy.

BKS KGP

zdj. Andrzej Chyliński