Doroczne spotkanie Europejskiej Unii Policji

ilustracja

W dniach 8-10 maja w Sibiu odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w Policji państw stowarzyszonych w Europejskiej Unii Policji. EPU to największa organizacja policyjna w UE, reprezentująca interesy kilkuset tysięcy policjantów z 18 państw. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele policji wszystkich krajów zrzeszonych w EPU.

Hasłem przewodnim spotkania było ” Bez policyjnej ochrony, nie ma bezpieczeństwa w Europie”.

Zarówno temat spotkania, jak i miejsce oraz data zostały wybrane nieprzypadkowo. 9 maja w Sibiu miał miejsce szczyt państw europejskich, podczas którego Polskę reprezentował Premier Mateusz Morawiecki.
Podczas spotkania zwrócono uwagę na rosnącą liczbę aktów agresji przeciwko policjantom. Przed Policją pojawiają się nowe wyzwania przy jednoczesnym wzroście ilości zagrożeń. Problemy w poszczególnych krajach są bardzo zbliżone – brak chętnych do służby, niskie uposażenia, braki sprzętowe.

Debatowano nad podstawową koncepcją, którą rozwinęła i wspiera w ostatnich latach na poziomie Unii Europejskiej, EPU – wprowadzenie minimalnych standardów w formacjach policyjnych państw europejskich w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa. Zrównanie dysproporcji płacowych pomiędzy różnymi krajami, wyposażenie w sprzęt i zmniejszenie wpływu polityki na działania Policji. Rozpatrywano manifestację wszystkich 3 europejskich central policyjnych związków zawodowych – EPU, EuroCOP, CESP – w Brukseli, by politycy wszystkich krajów zrzeszonych dostrzegli problem osłabiania struktur policyjnych w obliczu masowych migracji i przestępczości zorganizowanej z tym związanej.

W trakcie konferencji Przewodniczący EPU Gerrit van de Kamp i Sekretarz Jacqueline Hirt, wielokrotnie wspominali o działaniach podjętych przez NSZZ Policjantów, stawiając niejako za wzór walki o uprawnienia i lepsze warunki służby dla policjantów. Przekazali też, że akcja protestacyjna polskich policjantów była pokazana we wszystkich ważnych stacjach telewizyjnych i innych mediach, i zwróciła uwagę polityków krajów w zachodniej Europie, co w ich opinii musiało mieć wpływ na decyzję polskiego Rządu na podpisanie porozumienia z NSZZ Policjantów.

Obecność szefostwa EPU oraz policyjnych związków zawodowych innych państw podczas protestów krajowych, zainteresowanie problemem i nagłaśnianie go, jak pokazał przykład polski przynosi wymierne efekty.

Z rąk Przewodniczącego Rafała Jankowskiego i Wiceprzewodniczącego Piotr Malona, Przewodniczący i Sekretarz Europejskiej Unii Policji otrzymali Krzyże Niepodległości z gwiazdą.

info – ZG NSZZ Policjantów