Decyzja Prezydium ZG NSZZ Policjantów w sprawie wzrostu uposażeń w związku z zawartym porozumieniem z MSWiA

ilustracja

W załączniku zamieszczamy decyzję Prezydium ZG NSZZ Policjantów nr 67/VII/2018 z dnia 20 listopada w sprawie wzrostu uposażeń w związku z zawartym porozumieniem z MSWiA