Czy MSWiA zapewni “dodatkowe środki” dla Policji na dodatki dla OPP i kontrterrorystów?

ilustracja

Czy MSWiA zadbało o “dodatkowe środki” w budżecie Policji w 2021 roku? Takie pytanie sformułował 23 grudnia br. Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego we wniosku do Ministra o udzielenie informacji publicznej.

W ocenie ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego na dodatki dla OPP i kontrterrorystów powinny się “znaleźć dodatkowe środki” w budżecie Policji. Taki wniosek został w momencie opiniowania skutków rozporządzenia wpisany do OSR, gdzie wskazano kwotę 51,72 mln. zł niezbędną do realizacji zapisów rozporządzenia, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

mł. insp. Andrzej Szary

– Należy mieć tylko nadzieję, że nie będzie tak, jak to miało miejsce w przypadku równoważnika w zamian za wyżywienie policjanta, który został sfinansowany z budżetu bieżącego Policji, z czym się Związek nie zgadzał – pisze Andrzej Szary na stronie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego.

–  Ewentualne kolejne obciążenie budżetu Policji, czego nie zakładamy, spowoduje ograniczenie środków na awanse, wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych oraz nagród motywacyjnych, które mają być w 2021 roku ograniczone do niezbędnego minimum – dodaje przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego.

Pisma ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego do Komendanta Głównego Policji oraz do Ministra SWiA w załącznikach.

Wystąpienie ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego omawia Dominik Mikołajczyk na portalu Infosecurity24.pl, który w artykule zatytułowanym: “Skąd pieniądze na dodatki dla prewencji i kontrterrorystów?” pisze między innymi: 

(…) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od 1 stycznia 2021 roku wypłacane będą dodatki dla policjantów prewencji i kontrterrorystów. I choć sam fakt ich wprowadzenia został, zarówno przez środowisko jak i związkowców, przyjęty raczej pozytywnie, pojawiają się pytania dotyczące tego skąd pochodzić będą pieniądze potrzebne do realizacji tego zobowiązania.

Więcej…