Bielsko Biała: uczcili pamięć ś.p. podinsp. Bogdana Laskowskiego

ilustracja

31 października, w przeddzień Wszystkich Świętych, złożono wiązanki i zapalono znicze na grobie ś.p. podinsp. Bogdana Laskowskiego.
W imieniu policjantów, weteranów działań poza granicami państwa, wiązankę złożyli policjanci z bielskiego pododdziału prewencji: st. asp. Wiesław Kruliczak i sierż.szt. Romuald Pieślak oraz członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Bielsku-Białej.
Znicz na grobie zmarłego zapalił Komendant Miejski Policji w Bielsku Białej insp. Dariusz Matusiak a wieniec w imieniu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego złożył wiceprzewodniczący mł. asp. Mariusz Fender.
Podinspektor Bogdan Laskowski, policjant Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bielsku-Białej, a następnie w Katowicach, przez ponad 6 lat brał udział w misjach pokojowych w krajach byłej Jugosławii oraz Albanii i Liberii. W rejonie uznanym za strefę działań wojennych spędził w sumie trzy lata.
Zmarł podczas służby w Liberii w 2005 roku, kilkanaście dni przed powrotem do Polski, na ciężką postać malarii. Był pierwszym i jedynym dowódcą polskiego kontyngentu na misji pokojowej, który poniósł śmierć podczas służby.