Projekt ustawy w wersji przekazanej Senatowi, druk 688