Życzenia Przewodniczącego NSZZP z okazji Święta Policji

ilustracja

Policjantki i Policjanci – czynni funkcjonariusze oraz ci, którzy przeszli w stan spoczynku.

W tym szczególnym dniu, gdy obchodzimy 103. rocznicę utworzenia polskiej Policji składam na Wasze ręce najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślości zawodowej.

Służba w formacji mającej za motto “Pomagamy i chronimy” to wielka odpowiedzialność ale i zaszczyt. Każdego dnia wypełniając słowa roty ślubowania dajecie świadectwo swojego oddania i poświęcenia dla społeczeństwa.

W tym dniu przekazuję również najszczersze słowa podziękowania dla Waszych bliskich, którzy dają Wam siłę i wsparcie.

Policjantki i Policjanci życzę, aby Wasza codzienna służba była sprawiedliwie oceniana i właściwie doceniana.

Pomyślności w życiu osobistym oraz spełnienia planów zawodowych

życzy

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.