30. Rocznica buntu funkcjonariuszy w piekarskiej komendzie Milicji Obywatelskiej.

ilustracja

Bunt funkcjonariuszy w piekarskiej komendzie Milicji Obywatelskiej, który miał miejsce 30 lat temu, zapoczątkował powstanie Policji w Polsce. A wszystko miało swój początek 7 września 1989 r. od listu zaadresowanego do ówczesnego premiera Tadeusza Mazowieckiego. Na czele protestu stanął wówczas Roman Hula, późniejszy komendant wojewódzki, a potem także główny Policji.

Wydarzenia, jakie miały miejsce 30. lat temu w Piekarach Śląskich stanowią znaczącą część historii Policji od jej powstania. Nie mogą być jedynie świętowane tutaj, lokalnie w Piekarach Śląskich, lecz w całej Polsce – nadinsp. Dariusz Augustyniak.

– Złożyliśmy legitymacje PZPR, zażądaliśmy oddzielania Milicji Obywatelskiej od Służby Bezpieczeństwa, utworzenia Policji, powołania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz przywrócenia do pracy tych funkcjonariuszy, którzy zostali zwolnieni za przekonania oraz próby zorganizowania niezależnych policyjnych związków w poprzednich latach – podkreślił podinspektor Roman Hula.

Protest piekarskich milicjantów przyniósł sukces. W maju 1990 r. powołano do życia Policję oraz Niezależny Związek Zawodowy Policjantów.

W 30. rocznicę tamtych wydarzeń w Piekarach Śląskich spotkali się bohaterowie tamtych dni. Najbardziej zasłużeni zostali uhonorowani Medalami Krzyżami Niepodległości NSZZ Policjantów. Byli wśród nich także śląscy dziennikarze, którzy relacjonowali wówczas piekarski protest: Witold Pustułka, obecnie prezes Wydawnictwa Górniczego (wówczas piszący w Dzienniku Zachodnim), Jan Dziadul (wówczas w Trybunie Robotniczej) i Paweł Wieczorek (wtedy dziennikarz Gościa Niedzielnego).

– Przy blokadzie informacyjnej, która wówczas istniała oni rzetelnie i obiektywnie relacjonowali swoje działania – dodał Roman Hula.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich obecni byli m.in.: nadinsp. Dariusz Augustyniak – zastępca komendanta głównego Policji, insp. Artur Bednarek – zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach, Sława Umińska-Duraj – prezydent Piekar Śląskich, prof. Bogdan Koczy – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, Alojzy Pietrzyk – były szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności oraz Eugeniusz Polmański – górnik, związkowiec i były działacz podziemia niepodległościowego.

W części oficjalnej głos zabrał także zastępca komendanta głównego Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak.

– Każdy czas ma swoje trudy. Inne problemy towarzyszyły policji w okresie międzywojennym, w czasie wojny, jeszcze inne dotykały tych, którzy nosili milicyjne mundury po wojnie i w okresie transformacji ustrojowej. Dziś również policja boryka się z różnymi problemami, ale nigdy w historii nie miała tak dużego poparcia społecznego jak obecnie – podsumował nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Do policjantów zwróciła się także Sława Umińska-Duraj – prezydent Piekar Śląskich, dziękując im za trud włożony w reformowanie tej instytucji.

– W tamtych czasach odwaga była bardzo droga, ale m.in. dzięki Wam moje pokolenie mogło dorastać w wolnym kraju, podejmować studia, cieszyć się, że Polska jest wolnym krajem, a Europa i świat stają otworem – powiedziała prezydent.

Uroczystości w Piekarach Śląskich zorganizowali wspólnie: Zarząd Główny NSZZ Policjantów, ZW NSZZ Policjantów w Katowicach oraz Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Piekarach Śląskich. W uroczystości wziął udział Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego Michał Szczęśniak i Wiceprzewodniczący: Kazimierz Barbachowski, Jacek Bryła i Maciej Dziergas.

 

Źródło: DZ