100% między innymi za kwarantannę oraz ustawowy obowiązek noszenia maseczek…

ilustracja

W załączniku zamieszczamy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, tzw. ustawy: “o dobrym samarytaninie” z dnia 19 października 2020′.

Projekt reguluje między innymi:

  • kwestie 100% uposażenia dla funkcjonariuszy za kwarantannę, izolację oraz izolacje domową w związku ze służbą,
  • obowiązek noszenia maseczek /zakrywania ust i nosa/, co budzi obecnie ogromne kontrowersje wśród funkcjonariuszy i Polaków.

Grzywna za łamanie ustawowych zakazów i nakazów może wynieść nawet 1000 zł

Podkreślić należy, że dwie pierwsze sprawy są efektem uzgodnień z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas spotkania z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w dniu 25 września 2020′.

Sejm RP zajmie się omawianą ustawą jutro, tj. 20 października 2020′