Ustawa regulująca status zwierząt w służbach mundurowych w Senacie.

ilustracja

Sejm przyjął w czwartek (24 czerwca br.) projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Ten projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w tym samych funkcjonariuszy, mającym swoje źródło w poczuciu etycznego obowiązku zapewnienia godnej egzystencji zwierzętom w służbie i tym wycofywanym ze służby – informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, po posiedzeniu Sejmu.

Ustawa trafiła do Senatu 28 czerwca 2021′ i w tym samym dniu została skierowana do senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Nie ma jeszcze wyznaczonego terminu posiedzenia wzmiankowanej Komisji. Raczej trudno się spodziewać, że Senat zajmie się ustawą przed wakacjami..