Sejmowa komisja zdecyduje, co dalej z projektem zmian w Kodeksie pracy w sprawie zmiany w definicji mobbingu

ilustracja

Prawdopodobnie w październiku sejmowa komisja zdecyduje, co dalej z projektem zmian w Kodeksie pracy zakładającym zmiany w definicji mobbingu. Zarówno Sąd Najwyższy, jak i Główny Inspektor Pracy twierdzą, że są przepisy, które pozwalają pracownikowi dyskryminowanemu ze względu na płeć uzyskać odszkodowanie. I są dla niego korzystniejsze, niż te proponowane.

2 lipca 2020 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy – Kodeks pracy (druk sejmowy nr 463). Jego autorzy (posłowie PiS) zaproponowali w nim rozszerzenie definicji mobbingu o problem niższych wynagrodzeń kobiet względem mężczyzn za taką samą pracę tej samej wartości – informuje portal Prawo.pl w artykule zatytułowanym: “Posłowie chcą ulepszyć przepisy o mobbingu, ale mogą zaszkodzić jego ofiarom”

Więcej…