Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 18.07.2017 r.

ilustracja

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ rozpatrzyła i zaopiniowała dla Marszałka Sejmu wniosek Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat okoliczności zatrzymania Herberta Moraveca i czynności podjętych przez funkcjonariuszy Policji w związku z tym zatrzymaniem”.
Uzasadnienie wniosku przedstawił poseł Mirosław Suchoń (N).
Pytania posłów dotyczyły przebiegu zajścia od momentu zatrzymania obywatela Austrii – Herberta Moraveca podczas próby dostania się na imprezę masową – koncert organizowany przez Urząd Miejski w Częstochowie, czynności na komisariacie w Częstochowie oraz wezwania karetki pogotowia i zgonu Herberta Moraveca na komisariacie.
Strona rządowa przedstawiła szczegółowy przebieg zajścia, okoliczności zatrzymania i śmierci. Poinformowała, że obecnie toczy się postępowanie prokuratorskie w sprawie.
Zgodnie z wyjaśnieniami Komendanta Głównego Policji, patrol Policji, wezwany przez pracowników ochrony imprezy masowej uznał, że były podstawy do zatrzymania Herberta Moraveca. Wraz z towarzyszącą mu żoną został on przewieziony na komisariat bez zastosowania środków przymusu bezpośredniego. Na miejscu odbyły się badania alkomatem. Z powodu bólu w klatce piersiowej Herberta Moraveca wezwano karetkę pogotowia na posterunek Policji. Wezwany lekarz pogotowia po przyjeździe stwierdził zgon, chociaż zgodnie z informacją policjantów, Herbert Moravec żył zanim przyjechało pogotowie i nie było potrzeby reanimacji. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała niewydolność sercowo-krążeniową.
Komisja zapoznała się z informacją przedstawioną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i uznała ją za wystarczającą, a tym samym negatywnie zaopiniowała wniosek o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przedmiotowej informacji.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński, komendant główny Policji –Jarosław Szymczyk oraz konsul Republiki Austrii – Martina Gareis.