Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji do Spraw Petycji z 19 grudnia 2019 r.

ilustracja

Zgodnie z zapowiedzią publikujemy pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji do Spraw Petycji z 19 grudnia 2019 r., który właśnie ukazał się na portalu sejm.gov.pl  Zarząd Główny NSZZ Policjantów na wzmiankowanym posiedzeniu reprezentował wiceprzewodniczący Kazimierz Barbachowski. 

Komisja do Spraw Petycji, obradująca pod przewodnictwem posła Sławomira Jana Piechoty (KO), przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła:

  • odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 176 w sprawie rozliczenia ponadnormatywnego czasu służby policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego,
  • odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 179 w sprawie zmiany przepisów dotyczących możliwości uzyskania przez funkcjonariuszy Policji odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą,
  • odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 195 w sprawie terminów i kosztów realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15) w odniesieniu do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy,

Zapis posiedzenia w załączniku