Oczyszczeni z zarzutów policjanci będą mogli powrócić do służby

ilustracja

Rzeczpospolita w dzisiejszym wydaniu w artykule zatytułowanym: “Zmiany w ustawie policyjnej: oczyszczeni z zarzutów z szansą na powrót do służby” – porusza sprawę nowelizacji ustawy o Policji, która ukazała się 16 maja 2019′ w Dz.U. z 12 czerwca 2019 r. poz.1091

Postępowanie dyscyplinarne mundurowego będzie można wznowić w każdej sprawie w ciągu dziesięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia – podkreśla Rzeczpospolita najważniejszą zmianę wprowadzoną na mocy wspomnianej nowelizacji.
Znowelizowana ustawa o Policji, pozwala przywrócić do służby funkcjonariuszy zwolnionych dyscyplinarnie, oczyszczonych później z zarzutów. Co istotne – nowe przepisy pozwolą także wypłacić im zaległe pensje.

Z inicjatywą tej zmiany wystąpił Senat w następstwie petycji niesłusznie wydalonego z policji Krzysztofa K. z Wrocławia. Policjant został prawomocnie uniewinniony dopiero po 12 latach. Choć został oczyszczony z zarzutów, nie mógł do tej pory liczyć nie tylko na rekompensatę utraconych zarobków, ale także na rehabilitację i powrót do służby.

Gazeta podkreśla, iż podmiotem składającym petycję do senackiej komisji był także Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

Nowelizacja, jak komentuje gazeta – uzupełnia katalog przesłanek wznowienia postępowania dyscyplinarnego o kolejną podstawę. Ta stanowi, że postępowanie dyscyplinarne można wznowić, gdy prowadzone o ten sam czyn postępowanie karne, karne skarbowe lub w sprawach o wykroczenia zostało zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa czy wykroczenia.

Wydłuża również termin ograniczający prawo wniesienia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego. Po zmianie postępowanie dyscyplinarne będzie można wznowić w każdej sprawie w ciągu dziesięciu, a nie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.

Omówienie (jp)

Pełny tekst pod podanym linkiem