Możliwość doliczenia cywilnego stażu do służby ma objąć także Służbę Więzienną

ilustracja

Zmiany dotyczące możliwość doliczenia cywilnego stażu do służby mają objąć też funkcjonariuszy więziennictwa – pisze Paulina Szewioła w Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: “Cywilny staż a emerytura mundurowa. Formacje chcą być równo traktowane”.

Chodzi o art. 15a ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy… (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 723: dalej: ustawa zaopatrzeniowa), który określa zasadę uwzględniania okresów cywilnych w stażu mundurowym. Różnicuje on bowiem funkcjonariuszy w zależności od tego, w którym roku wstąpili oni do służby.

Inaczej to wygląda w przypadku osób pozostających w służbie przed 2 stycznia 1999 r., a odmiennie dla tych, którzy zostali przyjęci do niej po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r. Taki podział wprowadziła ustawa z 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 166, poz. 1609), która weszła w życie 1 października 2003 r. Wówczas z datą wsteczną zmieniono wspomniany art. 15a.

Czytaj więcej…