DGP o uchwalonej przez Sejm RP ustawie umożliwiającej przywrócenie do służby oczyszczonych z zarzutów policjantów.

ilustracja

Sejm uchwalił w piątek ustawę o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. Dokument ten umożliwi przywrócenie do służby tych funkcjonariuszy, którzy na podstawie pomówień zostali z niej wydaleni – pisze Bożena Wiktorowska w Gazecie Prawnej, w artykule zatytułowanym: “Policjanci oczyszczeni z zarzutów będą mogli powrócić do służby”.

Po wejściu w życie nowych przepisów byli policjanci będą mogli ubiegać się o wznowienie postępowania, przy czym co do zasady nie będzie można tego zrobić po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. Termin ten jednak nie będzie miał zastosowania do spraw o wznowienie postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem o wydaleniu ze służby. W praktyce oznacza to, że ustawa zakłada całkowite zniesienie terminowego ograniczenia prawa funkcjonariusza do wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego na jego korzyść.

Nowe przepisy naprawiają zaszłość wobec osób, które niesłusznie oskarżone utraciły pracę. Teraz, po trwających niejednokrotnie wiele lat procesach, nie tylko będą mogły wrócić do służby, ale także ubiegać się o emerytury mundurowe – podkreśla autorka.

Rafał Jankowski

W artykule cytowana jest wypowiedź przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego:
– od dawna zabiegaliśmy o zmianę przepisów dotyczących przywracania zwolnionych funkcjonariuszy. Policjanci, jak żadna inna służba są narażeni na pomówienia ze strony przestępców. I dlatego bardzo się cieszę, że te przepisy Sejm uchwalił.

Teraz ustawa trafi do Senatu. Można powiedzieć, że wróci do Senatu, gdyż  tam ten projekt ustawy powstał.

omówienie (jp)

Cały tekst w dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej na stronie B-11.