5363 wakaty w polskiej policji!

Informacja Komendy Głównej Policji na temat sytuacji kadrowej W odpowiedzi na wniosek Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów o udostępnienie informacji publicznej, Komenda Główna Policji przedstawiła w ujęciu tabelarycznym dane odnośnie liczby osób przyjętych do służb ..

2017.09.05 więcej