Rywalizacja służb na rynku pracy?

ilustracja

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencję Wywiadu czekają zmiany finansowe. W obu przypadkach inicjatorzy tych zmian podkreślają, że nowe regulacje mają wpłynąć m.in. na zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy czy stanowić dodatkową zachętę dla wysoko wykwalifikowanych osób. W przypadku ABW władze zdecydowały się na modyfikację stawek uposażenia zasadniczego, a w AW chodzi o podniesienie dodatku za posiadany stopień służbowy – informuje portal infosecurity24.pl w artykule zatytułowanym: “ABW i AW nęcą nowymi stawkami i większymi dodatkami”.

(…)  budżecie ABW na rok 2020, w związku ze wzrostem od dnia 1 stycznia 2020 r. kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy z 1 523,29 zł do 1 614,69 zł, ujęto dodatkowe środki w funduszu uposażeń w wysokości 22,670 mln zł z przeznaczeniem na podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy. Projektowana podwyżka stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy ABW obejmuje prawie wszystkie grupy zaszeregowania, a ich wzrost waha się od 6,01% w grupach “8” i “9” do 10,90 proc. w grupie “02a”. Zróżnicowanie wskaźnika wzrostu w poszczególnych grupach ma na celu podwyższenie kwoty uposażenia zasadniczego w szczególności na stanowiskach, wymagających od funkcjonariuszy posiadania szczególnych predyspozycji, doświadczenia, specjalistycznego wykształcenia i wysokich kwalifikacji przy realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego (…) Uzasadnienie projektu rozporządzenia.

(…) Wyższy wskaźnik wzrostu uposażenia dotyczy tych grup, na których zatrudnionych jest największa liczba funkcjonariuszy ABW i wynosi on średnio 8,6 proc. Natomiast stawki w grupach od 19. do 24. nie zostały objęte nowymi zapisami, gdyż nie ma do nich przydzielonych żadnych funkcjonariuszy. Co więcej, w dokumencie czytamy, że regulacja nie obejmuje grupy 24., co ma pozwolić ma na zachowanie na dotychczasowym poziomie kwoty dopłaty do wypoczynku (przysługującego funkcjonariuszom i ich rodzinom). Kwotowo największy wzrost stawek dotyczyć będzie najwyższych grup zaszeregowania, czyli 0. i 00. – po 800 złotych. W przypadku grupy 01a będzie to już 750 złotych, a w 1. – 420 złotych. Wspomniana przez twórców projektu w uzasadnieniu grupa 02a otrzyma 730 złotych więcej, a 02. już 380 złotych więcej. Zwiększono stawkę 9. grupy zaszeregowania o 220 złotych. Biorąc pod uwagę dodatek kontrolerski, projekt obejmie także wzrost dodatku kontrolerskiego o maksymalnie 55 złotych, co rocznie kosztować będzie ok. 60 tys. złotych rocznie.

Środki na realizację zmian w rozporządzeniu miały już zostać zabezpieczone w budżecie ABW.

Proponowana regulacja wpłynie niewątpliwie na zwiększenie konkurencyjności ABW na rynku pracy i zachęci osoby o wysokich kwalifikacjach do podejmowania służby w ABW, gdyż wykonywane zadania wymagają niejednokrotnie specjalistycznej wiedzy, posiadania szczególnych umiejętności i wyjątkowych predyspozycji.

Więcej…