Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych grozi protestem ogólnokrajowym!

21 lutego br. przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych spotkali się z Zastępcą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotrem Walczakiem i jego współpracownikami. Celem spotkania były problemy związane z kształtowaniem się i funkcjonowaniem Krajowej Administracji Skarbowej, oprócz tego tematu reprezentanci FZZSM przedstawili postulaty dotyczące całego środowiska służb mundurowych. Z ramienia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w spotkaniu udział wzięli; wiceprzewodniczący Andrzej Szary oraz członek … Czytaj dalej Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych grozi protestem ogólnokrajowym!