FZZSM domaga się pilnych wyjaśnień od ministra Mariusza Kamińskiego…

(…) Chcąc uniknąć niepotrzebnych napięć, proszę Pana Ministra o pilne udzielenie odpowiedzi i zajęcie stanowiska w kwestii; w jakiej mierze zapowiadane przez premiera oszczędności miałyby dotyczyć funkcjonariuszy – pisze Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski do ministra Mariusza Kamińskiego. W nawiązaniu do pisma Ministra Finansów informującego o decyzji Premiera w sprawie oszczędności w budżecie państwa na rok 2020′ dotyczących między innymi wydatków na uposażenia, dodatkowe uposażenia … Czytaj dalej FZZSM domaga się pilnych wyjaśnień od ministra Mariusza Kamińskiego…