szczególne rozwiązania służące realizacji budżetu na 2023