Biuro Kadr rozwiewa wątpliwości wokół kwalifikacji zawodowych

Nowe brzmienie ustawy o Policji w zakresie mianowania i powoływania policjantów na stanowiska służbowe również dla NSZZ Policjantów stało się kłopotliwe. Przywrócenie od dnia 1 stycznia 2023 r. dodatkowych kwalifikacji zawodowych na poziomie podoficerskim i aspiranckim wywołało sporo zamieszania. Problemem okazał się błąd w przepisach przejściowych i brak jasnych wytycznych, dopóki ten błąd nie zostanie usunięty w drodze legislacji. NSZZ Policjantów interweniował w tej sprawie już … Czytaj dalej Biuro Kadr rozwiewa wątpliwości wokół kwalifikacji zawodowych