Wytyczne dot. kwalifikacji do mianowania Kk-3118 z dnia 14 lutego 2023 r.