Nadinsp. Krzysztof Pobuta Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak  powołał nadinsp. Krzysztofa Pobutę na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Szef MSWiA zaznaczył, że przed nowym szefem małopolskich policjantów zostały postawione wymagające zadania. - Chcę podkreśli ..

2017.10.23 więcej

Obradował Zarząd Główny

„Grillowania” nie było, ale nie było też konkretnych i jednoznacznych odpowiedzi na trudniejsze pytania zadawane Komendantowi Głównemu Policji. 3 października 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. W pierwszej części posiedzenia uczestniczył ..

2017.10.07 więcej

Powstał film promujący służbę w Policji

Publikując poniższe materiały promocyjne przyłączamy się do akcji KSP i pragniemy wspomóc zamierzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie ograniczenia liczby wakatów, o których mówił na spotkaniu z Zarządem Głównym NSZZ Policjantów 3 października 2017'

2017.10.06 więcej