Wniosek FZZSM w sprawie dialogu społecznego

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych składa wniosek o powołanie przy Radzie Ministrów Forum Dialogu Społecznego. Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych składa wniosek o powołanie przy Radzie Ministrów Forum Dialogu Społecznego W imieniu Fe ..

2017.04.09 więcej