Posiedzenie Podzespołu RDS

12 kwietnia 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego . W posiedzeniu oprócz stałych członków Podzespołu oraz zaproszonych gości, ze strony rządowej uczestniczył Jarosław Zi ..

2017.04.23 więcej

Prezes PIS o służbach mundurowych w 2010 r.

W piśmie datowanym na 17 czerwca 2010 r. prezes PIS Jarosław Kaczyński odpowiedział na wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowane do kandydatów na urząd prezydenta RP...

2017.04.22 więcej

Posiedzenie Prezydium ZG SEiRP

7 kwietnia 2017 roku, w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Warszawie, odbyło się pierwsze po Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego.

2017.04.17 więcej

Wniosek FZZSM w sprawie dialogu społecznego

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych składa wniosek o powołanie przy Radzie Ministrów Forum Dialogu Społecznego. Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych składa wniosek o powołanie przy Radzie Ministrów Forum Dialogu Społecznego W imieniu Fe ..

2017.04.09 więcej