„Atmosfera niejasności” nie opuszcza sprawy policyjnych nadgodzin

"Zarząd Główny oczekuje na uwagi do opracowania jednoznacznych wytycznych w kwestii rozliczania nadgodzin" - informują policyjni związkowcy. Opracowane przez NSZZ Policjantów pismo to kontynuacja zeszłotygodniowego sporu dotyczącego rozliczania nadliczbowych godzin służby oraz tego, kto od ..

2019.10.31 więcej

„Solidarność” wkroczyła do Służby Więziennej

Na Śląsku powstała Międzyzakładowa Organizacja NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Katowickiego - Przewodniczącym został Andrzej Kołodziejski. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” nie marnuje czasu. Dzie ..

2019.10.29 więcej

Wysoki poziom wakatów rzutuje na efektywność pracy policjantów

Brakuje chętnych do pracy w policji. W rezultacie funkcjonariusze pełnią służbę po godzinach. Rzutuje to na efektywność pracy policjantów, co może pogorszyć stan bezpieczeństwa obywateli. W policji do 30 czerwca nierozliczonych pozostawało 2 691 063 nadgodziny. Tak wynika z danych prze ..

2019.10.16 więcej