Ósma rocznica śmierci podkomisarza Andrzeja Struja

Szef MSWiA Joachim Brudziński uczcił pamięć podkomisarza Andrzeja Struja w ósmą rocznicę jego śmierci oraz złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową na warszawskiej Woli. Do tragicznego zdarzenia doszło 10 lutego 2010 r. Mł. asp. Andrzej Struj wysiadał z tramwaju, kiedy zobaczył, jak ..

2018.02.10 więcej

Święto Służby Więziennej

8 lutego Służba Więzienna obchodzi swoje święto. Tegoroczne obchody przypadają w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, wpisują się także w stulecie polskiego więziennictwa. W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów skł ..

2018.02.08 więcej

Dość jałowych dyskusji, pora na zdecydowane działania!

Policjanci w terenie dość mają pięknie uzasadnionych stanowisk i wniosków, z których nic nie wynika. Oczekują od Związku skuteczności, a to – jak zauważają przewodniczący Zarządów Terenowych z Wielkopolski oraz Warmii i Mazur – jest możliwe, ale Zarząd Główny musi zdecydowanie ..

2018.02.07 więcej

Jak przedstawia się sytuacja kadrowa Policji na koniec 2017 roku?

Zarząd Wojewódzki  NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego w odpowiedzi na swoje wystąpienie w sprawie udzielenia informacji publicznej, otrzymał z Komendy Głównej Policji informację o sytuacji kadrowej Policji na dzień 31 grudnia 2017 roku. Tabela zamieszczona w odpowiedzi KGP zawiera m.in. ..

2018.02.07 więcej